Privacy Beleid

Voorwoord

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag!


Persoonsgegevens die startpagina online verwerkt

Registratie om een startpagina te maken of lid te worden van een startpagina:

~ Locatie: http://www.rijnmond-rotterdam.nl/eigen-startpagina/
~ Gebruikesnaam
~ E-mail adres
~ IP-adres
~ Overige persoonsgegevens die je zelf vrijwillig verstrekt door een profiel op deze website aan te maken.

Voor locatie 1:
~ E-mail adres
~ Gegevens over jouw activiteiten op onze website
~ Overige persoonsgegevens die je vrijwillig en optioneel verstrekt.

Persoonsgegevens minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens:

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. (denk aan een accountant bv.) Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien een adverteerder een unieke link ontvangen heeft van een adviseur/ aanbrenger, krijgt de adviseur/ aanbrenger beperkt inzage over het totale uitgavepatroon als bewijs van zijn/ haar bewezen promotie diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door startpagina site en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.


Laatste wijzigingen.
Deze pagina is het voor het laatst gewijzigd op 16-05-2020